Fundatia Izvorul Alb

Fundatia Izvorul Alb

Primul aparat de măsurare a calității aerului din satul Izvorul Alb | The first air quality measuring device in Izvorul Alb

Status: Fundraising

Pentru aceasta este necesar să achiziționăm un aparat AirVisual care măsoară particulele în suspensie PM2.5, recunoscute la nivel mondial ca fiind printre principalele cauzatoare de decese premature când vine vorba de poluare.

Costul aproximativ ceste de 1.500 de lei ($269) iar aparatul va fi montat în sat, la sediul Fundației Izvorul Alb.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

To do this, we need to purchase an AirVisual device that measures PM2.5 suspended particles, recognized worldwide as one of the leading causes of premature death when it comes to pollution.

The cost is approximately 1,500 lei ($ 269) and the device will be installed in the village, at the headquarters of the Izvorul Alb Foundation.

[ Show more ]

1,500 RON

Sumă:

1

Galantomi:

14

Donații:

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

Măsurătorile de pe aparat pot fi vizualizate în timp real pe pagina AirVisual sau cu mai multe detalii explicative, pe pagina ce conține informații detaliate privind calitatea aerului și este un pas important pentru a înțelege în termeni relativi cum arată dinamica poluării la sat. 

Costul aproximativ este de 1.500 de lei ($269) iar aparatul va fi montat în sat, la sediul Fundației Izvorul Alb.

Aparatul AirVisual, deși este un aparat foarte avansat și calibrat, are o precizie de 86% comparativ cu aparate avansate de laborator, precizie pe care trebuie să o luăm în considerare de fiecare dată când raportăm și citim valorile de concentrație. Având acces la astfel de măsurători și acumulând informații din diferite surse vom putea, pe viitor, să avem o imagine din ce în ce mai clară care ne va ajuta să identificăm parametrii care joacă un rol important privind sănătatea oamenilor din comunitate.

Pentru aceasta este necesar să achiziționăm un aparat AirVisual care măsoară particulele în suspensie PM2.5, recunoscute la nivel mondial ca fiind printre principalele cauzatoare de decese premature când vine vorba de poluare.

În urmă achiziției, aparatul nostru va deveni o stație publică de măsurare a calității aerului în Rețeaua internațională IQ Air, după ce va fi fost monitorizat timp de peste 2 săptămâni de cei care coordonează această rețea. Astfel, el poate fi accesat prin simpla instalare a aplicației mobile Air Visual, disponibilă atât pentru dispozitivele Android, cât și cele iOS sau direct pe web.

Un model de succes reprezintă inițiativa Rădăuțiul Civic

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

The measurements on the device can be viewed in real time on the AirVisual page or with more explanatory details, on the page containing detailed information on air quality and is an important step to understand in relative terms what the dynamics of pollution in the village looks like.


The approximate cost is 1,500 lei ($ 269) and the device will be installed in the village, at the headquarters of the Izvorul Alb Foundation.

The AirVisual device, although it is a very advanced and calibrated device, has an accuracy of 86% compared to advanced laboratory devices, an accuracy that we must take into account every time we report and read the concentration values. By having access to such measurements and accumulating information from various sources, we will be able, in the future, to have an increasingly clear picture that will help us identify the parameters that play an important role in the health of people in the community.

To do this, we need to purchase an AirVisual device that measures PM2.5 suspended particles, recognized worldwide as one of the leading causes of premature death when it comes to pollution.

Following the acquisition, our device will become a public air quality measurement station in the IQ Air International Network, after being monitored for over 2 weeks by those who coordinate this network. Thus, it can be accessed by simply installing the Air Visual mobile application, available for both Android and iOS devices or directly on the web.

A successful model is the Rădăuțiul Civic initiative